Anàlisi de la construcció de significat en un Teatre Fòrum

Recursos pedagògics

Treball de Fi de Mâster d'Aina Pinyol. Màster en Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge de la Universitat Pompeu Fabra. 

Aquest treball beu d'aportacions fonamentades en la lingüística i analitza, des d'una mirada crítica, multimodal i holística, com es construeix el significat en una seqüència de Teatre- Fòrum —mètode del Teatre de l'Oprimit— on es parla sobre el control de la parella a través del What's App. L'estudi corrobora la capacitat d'influència de la joker en l'acte comunicatiu (Dwyer, 2004) i posa damunt de la taula estratègies discursives indispensables per empoderar els espectactors. També dóna compte de la importància de la comunicació no verbal i aporta evidències que l'arrelament a l'ideal d'amor romàntic és la causa profunda de la problemàtica social plantejada. 

Imatge: