[NUS]altres

NUS és una associació dedicada a la intersecció entre Teatre i Acció Social. Ens definim com a persones professionals en els àmbits de les arts escèniques o la recerca i acció psicosocial, i apassionades en ambdues. Tenim formacions diverses en arts escèniques i teatrals, fent èmfasi en LeCoq, la Improvisació teatral, el Teatre de l'Oprimit, la dansa i el Clown. Per altra banda, tenim formació en recerca psicosocial i acció socioeducativa des d’una perspectiva comunitària, constructivista i sòcio-construccionista i en Treball de Processos.


Contactar